De stem van de leegte – Spirituele psychologie
(2019, Uitgeverij van Warven, 240 pagina’s)

 

Vertelt over hoe de ziel ons mogelijkheden aanreikt om onze bestemming te bereiken.

De stem van de leegte’ is een boek over spirituele psychologie. Het woord psychologie is een samenstelling van Griekse woorden ψυχή (psychè), ziel en λόγος (logos) woord, gedachte, rede. Het lastige is dat in elke cultuur op een andere manier naar de ziel wordt gekeken. De term psychologie verwijst naar de gedachtegang achter het begrip ziel, niet naar de ziel zelf. Maar de vraag is of daarmee recht gedaan wordt aan de essentie van de ziel.

isbn nummer 978-94-93175-69-3

Lees meer

Marie Thérèse: “ Het boek gaat over de vele mogelijkheden die de ziel ons – in de stilte, de ruimte en de leegte – aanreikt om onze bestemming te bereiken. Het gaat daarbij niet alleen om theoretische kennis, maar vooral om toegepaste wijsheid vanuit de universiteit van de ziel in het leven van alledag.”

Denken vanuit je hart – Bewust contact leren maken met de intelligentie van je eigen hart
(2005, Ankh Hermes, 92 pagina’s, serie Ankertjes)

 

Beschrijft hoe je de gedachten vanuit je Hart kunt horen en hoe ze te gebruiken.

Is denken alleen voorbehouden aan het verstand of heeft het hart ook een heel eigen, zeer intelligente en misschien wijzere manier van denken? In ‘Denken vanuit je hart’ wordt uitgelegd wat de oorsprong is van gedachten van ons hart en hoeveel meer kracht ze bezitten dan de gedachten van ons verstand. Het kunnen orkanen zijn of grenzeloze, eeuwige golven van liefde. Via voorbeelden en korte oefeningen ervaar je hoe je deze bron , je eigen hart, kunt aanboren, wat je met deze kracht kunt doen en wat de prettige gevolgen zijn: vermindering van angst, meer zelfvertrouwen en innerlijke rust, vrijheid en vreugde.

isbn nummer  9789020201758

Lees meer

Marie Thérèse: “In het tweede boekje vertel ik hoe het is als je denkt vanuit je hart, vanuit je intuïtie, in plaats vanuit je verstand. Ook deel ik ervaringen vanuit de andere werkelijkheid, contact met andere dimensies, gidsen, beschavingen, reizen met je geestelijk lichaam, waardoor je niet gebonden bent aan tijd en plaats.”

Onze toekomst, een veranderd aarde 
(2006, Ankh Hermes, 212 pagina’s)

Beschrijft hoe onze aarde zich waarschijnlijk zal evolueren in de toe-
komst.

Wij leven in een tijd van grote veranderingen en snelle evolutie, een tijd waarin het heden te snel verleden is en nog sneller toekomst. Is er nog wel toekomst voor ons, voor onze aarde, en zo ja, waar gaat die heen en hoe zal zie eruit zien? Via uittredingen heeft de auteur mogen zien hoe onze aarde zich hoogst waarschijnlijk zal evolueren in de toekomst. Alles is er transparant en van een adembenemende schoonheid. Alles is er liefdevol, er is niets dan liefde. Onze evolutie houdt dan ook niet op bij onze planeet. De nieuwe aarde is onze toekomst, een onaards paradijs, een werkelijke hemel!

isbn nummer 9789020284508

Lees meer

Marie Thérèse: “In dit derde boek wordt mij getoond en heb ik mogen ervaren, hoe en in welke richting onze aarde, onze beschaving waarschijnlijk zal veranderen in de komende tijd.“

Gedachten in beeld
(2003, Ankh Hermes, 212 pagina’s)

Beschrijft hoe je gedachten en gevoelens eruit zien

Gedachten zijn energie en deze energie is zichtbaar in onze aura, in de vorm van beelden die de gedachten uitdrukken. Dit geldt eveneens voor gevoelens en emoties. Deze energie is niet alleen voelbaar maar ook waarneembaar in onze aura in de vorm van kleuren en stromingen. Weliswaar is het een energie met een hogere trillingsfrequentie, dus niet waarneembaar voor ons fysieke oog, maar wel degelijk voor ons derde oog.

isbn nummer 9789020283075

Lees meer

Marie Thérèse: Ik beschrijf in dit boek het deel van je werkelijk Zelf, je geestelijk lichaam, waarin je gedachten te zien zijn in de vorm van beelden. Het boek beschrijft hoe je gedachten en gevoelens er in werkelijkheid uitzien en het laat deze zien in beelden, in illustraties, in tekeningen. Of te wel, wat zie ik als ik denk, wat ik zie als de ander denkt, in beelden. Want gedachten zijn energie en deze energie is wel degelijk zichtbaar.

Zoektocht naar mijn ziel

(2016, Uitg. Literoza). 

Dit boek beschrijft het (werkelijke) verhaal van een zoektocht naar de zin van het leven, de kern van jezelf, naar je Ziel.

Bestaat er zoiets als een Ziel? Wat is dat een Ziel? Heeft iedereen een Ziel En zo ja, kun je die zien, voelen, en/of ervaren? Vragen die velen zich stellen.

Marie Thérèse Lips vertelt op heldere, authentieke en inspirerende wijze, kwetsbaar en sterk, haar persoonlijke ervaringen gedurende 50 jaar zoeken.

Lees meer

​Marie Thérèse: “Ik heb openhartig beschreven welke werelden zich voor mij hebben geopend, welke virtuoze vergezichten en transcendente ervaringen ik mocht hebben. Ik hoop dat het lezers inspireert en herkenning geeft.”